JSONGetElementType

Verifierar och returnerar JSON-datatypen för ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.

Format 

JSONGetElementType ( json ; nyckelEllerIndexEllerSökväg )

Parametrar 

json – ett textuttryck eller -fält som innehåller ett JSON-objekt eller -matris.

nyckelEllerIndexEllerSökväg – textuttryck eller -fält som specificerar ett JSON-objektnamn (nyckel), ett matrisindex eller en sökväg. Mer information finns i Arbeta med JSON-funktionerna.

Returnerad datatyp 

text, nummer

Ursprungsversion 

19.5.1

Beskrivning 

Om JSON-värdet i nyckelEllerIndexEllerSökväg är giltigt returnerar den här funktionen datatypen av värdet som ett nummer. Annars returneras ett felmeddelande. Datatypnumren har också namngivna värden som JSONString, JSONNumber, JSONObject, JSONArray, JSONBoolean och JSONNull. Värdet för JSONRaw-datatypen returneras aldrig. Se JSONSetElement för mer information om dessa datatyper.

Exempel 1 

Verifierar att texten är ett giltigt JSON-objekt.

(JSONGetElementType ( "{ \"a\" : 11 }"; "" ) = JSONObject) returnerar 1 (sant) som ett nummer.

(JSONGetElementType ( "{ a : 11 }"; "" ) = JSONObject) returnerar 0 (falskt) som ett nummer.

Exempel 2 

Returnerar typen av ett specifikt JSON-element.

JSONGetElementType ( "{ \"a\" : 11 , \"b\" : false }"; "b" ) returnerar 5 (JSONBoolean) som ett nummer.

Exempel 3 

Kontrollerar JSON-data för en elementtyp som är ogiltig.

JSONGetElementType ( "[100, 200]"; "3" ) returnerar "? Incorrect key, index, or path" som en sträng.