JSONFormatElements

Formaterar element i JSON-data så att de blir lättare att läsa.

Format 

JSONFormatElements ( json )

Parametrar 

json – ett textuttryck eller -fält som innehåller ett JSON-objekt eller -matris.

Returnerad datatyp 

text

Ursprungsversion 

16.0

Beskrivning 

Denna funktion tolkar texten i json-parametern. Om det lyckas returnerar funktionen json med tabb- och radslutstecken tillagda och med JSON-objekt sorterade i alfabetisk ordning efter nyckel. I annat fall returnerar denna funktion "?" följt av ett felmeddelande (mer information finns i Hantera fel i JSON-data).

Exempel 1 

JSONFormatElements ( "{ \"a\" : { \"lnk\" : false, \"id\" : 12 } }" ) returnerar

Kopiera
{
    "a"
    {
        "id" : 12,
        "lnk" : false
    }
}