JSONDeleteElement

Raderar ett JSON-dataelement som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.

Format 

JSONDeleteElement ( json ; nyckelEllerIndexEllerSökväg )

Parametrar 

json – ett textuttryck eller -fält som innehåller ett JSON-objekt eller -matris.

nyckelEllerIndexEllerSökväg – textuttryck eller -fält som specificerar ett JSON-objektnamn (nyckel), ett matrisindex eller en sökväg. Mer information finns i Arbeta med JSON-funktionerna.

Returnerad datatyp 

text

Ursprungsversion 

16.0

Exempel 1 

Tar bort ett element från ett JSON-objekt.

JSONDeleteElement ( "{ \"a\" : 11 , \"b\" : 12 , \"c\" : 13 }" ; "b" ) returnerar {"a":11,"c":13}.

Exempel 2 

Tar bort ett element från ett kapslat JSON-objekt. Om $$JSON-variabeln har värdet

Kopiera
{
   "a"
   {
      "id" : 12,
      "lnk" : false
   }
}

så kommer

Kopiera
JSONFormatElements ( 
   JSONDeleteElement ( $$JSON ; "a.lnk" )
)

att returnera

Kopiera
{
    "a"
    {
        "id" : 12
    }
}