Transactie ongedaan maken

Maakt alle recordwijzigingen in de transactie ongedaan en beëindigt de huidige transactie.

Opties 

  • Voorwaarde maakt een transactie alleen ongedaan als deze als waar is beoordeeld.

  • Foutcode geeft als resultaat een aangepaste foutcode voor Get (LaatsteFout), Get (LaatsteFoutGegevens) en Get (LaatsteFoutLocatie) als de opgegeven code tussen 5000 en 5499 ligt.

  • Foutbericht geeft als resultaat een aangepast foutbericht voor Get (LaatsteFoutGegevens) en Get (LaatsteFoutLocatie) als er een foutcode is opgegeven en de opgegeven code binnen het bereik van 5000 tot en met 5499 ligt.

Compatibiliteit 

Product

Ondersteund

FileMaker Pro

Ja

FileMaker Go

Ja

FileMaker WebDirect

Ja

FileMaker Server

Ja

FileMaker Cloud

Ja

FileMaker Data API

Ja

Custom Web Publishing

Ja

Afkomstig uit versie 

19.6.1

Beschrijving 

Transactie ongedaan maken:

  • Hiermee wordt het actieve record afgesloten

  • Activeert de juiste triggers

  • Is alleen toegestaan tussen Transactie openen en Transactie vastleggen

Transactie ongedaan maken zal:

  • Naar de overeenkomende stap Transactie vastleggen gaan

Transactie ongedaan maken zal niet:

  • Automatisch serienummer invoeren terugdraaien

  • Tabel afbreken terugdraaien

Voorbeeld 1 

Hiermee worden de records in een transactie teruggedraaid.

Kopiëren
Transactie openen []
    Veld instellen [ Activa::Beschrijving ; "beschrijvende tekst" ]
    Transactie ongedaan maken []
Transactie vastleggen

Voorbeeld 2 

Hiermee worden de records in een transactie teruggedraaid als aan de voorwaarde is voldaan.

Kopiëren
Transactie openen []
    Veld instellen [ Activa::Beschrijving ; "beschrijvingstekst" ]
    Transactie ongedaan maken [ Voorwaarde: 1 ]
Transactie vastleggen

Voorbeeld 3 

Hiermee worden de records in een transactie teruggedraaid en wordt een aangepaste fout geretourneerd.

Kopiëren
Transactie openen []
    Veld instellen [ Activa::Beschrijving ; "beschrijvende tekst" ]
    Transactie ongedaan maken [ Foutcode: 5001 ; Foutmelding: "aangepaste fouttekst"]
Transactie vastleggen