Transactie vastleggen

Slaat alle recordwijzigingen op en beëindigt de huidige transactie.

Opties 

Geen.

Compatibiliteit 

Product Ondersteund

FileMaker Pro

Ja

FileMaker Go

Ja

FileMaker WebDirect

Ja

FileMaker Server

Ja

FileMaker Cloud

Ja

FileMaker Data API

Ja

Custom Web Publishing

Ja

Afkomstig uit versie 

19.6.1

Beschrijving 

Transactie vastleggen slaat alle wijzigingen op en beëindigt de huidige transactie. Met deze stap wordt elke wijziging vastgelegd of wordt de hele reeks wijzigingen die tijdens de transactie zijn aangebracht, ongedaan gemaakt. Als aan de regels voor schemavalidatie is voldaan, mogen uw wijzigingen worden vastgelegd in de database; anders worden de wijzigingen automatisch ongedaan gemaakt.

Om validatieproblemen tijdens een transactie op te heffen, gebruikt u de scriptstapoptie Validatie gegevensinvoer overslaan Transactie openen.

Opmerking  Het negeren van validatie kan de database-integriteit aantasten en mag alleen worden gebruikt als er aanvullende scriptvalidatie aanwezig is.

Transactie vastleggen:

  • Hiermee wordt het actieve record afgesloten.

  • Activeert de scripttriggers BijVastleggenRecord en BijVorigeVersieRecord niet, maar activeert andere relevante triggers.

  • Zorgt ervoor dat alle objecten inactief worden.

Voorbeeld 1 

Hiermee worden de records in een transactie vastgelegd.

Kopiëren
Transactie openen []
     Record/verzoek openen
    Veld instellen [ Activa::Beschrijving ; "beschrijvende tekst" ]
Transactie vastleggen