JSONListKeys

Geeft een lijst met objectnamen (sleutels) of array-indexen in JSON-gegevens voor een element dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad.

Opmaak 

JSONListKeys (json ; SleutelOfIndexOfPad)

Parameters 

json - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-object of een array bevat.

SleutelOfIndexOfPad - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-objectnaam (sleutel), een array-index of een pad opgeeft. Raadpleeg Werken met de JSON-functies.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig uit versie 

16.0

Opmerkingen 

  • Elke waarde die als resultaat wordt gegeven, behalve de laatste, eindigt met een terugloopteken.

Voorbeeld 1 

Haalt de namen van alle objecten in de root van het JSON-object op.

JSONListKeys("{ \"a\" : 11, \"b\" : 22, \"c\" : 33 }" ; "") geeft als resultaat a¶b¶c.

Voorbeeld 2 

Haalt uit de Voorbeeld van JSON-gegevens van de $$JSON-variabele de indexen van alle elementen in de array in het "product"-object.

JSONListKeys ($$JSON ; "bakkerij.product") geeft als resultaat 0¶1¶2.

Voorbeeld 3 

Haalt uit de Voorbeeld van JSON-gegevens van de $$JSON-variabele de sleutels van alle elementen in het eerste "product"-object in de array op.

JSONListKeys ($$JSON ; "bakkerij.product[0]") geeft als resultaat category¶id¶name¶price¶special¶stock.