JSONDeleteElement

Verwijdert een JSON-gegevenselement dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad.

Opmaak 

JSONDeleteElement (json ; SleutelOfIndexOfPad)

Parameters 

json - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-object of een array bevat.

SleutelOfIndexOfPad - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-objectnaam (sleutel), een array-index of een pad opgeeft. Raadpleeg Werken met de JSON-functies.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig uit versie 

16.0

Voorbeeld 1 

Verwijdert een element uit een JSON-object.

JSONDeleteElement ("{ \"a\" : 11 , \"b\" : 12 , \"c\" : 13 }" ; "b") geeft als resultaat {"a":11,"c":13}.

Voorbeeld 2 

Verwijdert een element uit een genest JSON-object. Als de $$JSON-variabele is ingesteld op

Kopiëren
{
   "a"
   {
      "id" : 12,
      "lnk" : false
   }
}

dan geeft

Kopiëren
JSONFormatElements ( 
   JSONDeleteElement ($$JSON ; "a.lnk")
)

als resultaat

Kopiëren
{
    "a"
    {
        "id" : 12
    }
}