JSONGetElement

Vraagt JSON-gegevens op voor een element dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad.

Opmaak 

JSONGetElement (json ; SleutelOfIndexOfPad)

Parameters 

json - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-object of een array bevat.

SleutelOfIndexOfPad - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-objectnaam (sleutel), een array-index of een pad opgeeft. Raadpleeg Werken met de JSON-functies.

Resulterend gegevenstype 

tekst, getal

Afkomstig uit versie 

16.0

Beschrijving 

Als de JSON-waarde bij SleutelOfIndexOfPad een getal of een logische waarde is, geeft deze functie als resultaat een getal; in het andere geval geeft deze tekst als resultaat.

Voorbeeld 1 

JSONGetElement ("{ \"a\" : 11, \"b\" : 22, \"c\" : 33 }" ; "b") geeft als resultaat 22 als een getal.

Voorbeeld 2 

JSONGetElement ("[ true, false, true]" ; 1) geeft als resultaat 0 (onwaar) als een getal.

Voorbeeld 3 

Haalt uit de Voorbeeld van JSON-gegevens van de $$JSON-variabele de waarde van het "naam"-object van het tweede "product"-object in de array op.

JSONGetElement ($$JSON ; "bakkerij.product[1]naam") geeft als resultaat Chocoladecake als tekst.

Voorbeeld 4 

Als de $$JSON-variabele is ingesteld op

Kopiƫren
{
    "bakkerij"
    {
        "product"
        [
            {
                "product.id" : "FB1",
                "product.naam" : "Donuts",
                "prijs" : 1.99,
                "voorraad" : 43,
                "product.categorie" : "Broden",
                "speciaal" : true
            }
        ]
    }
}

dan geeft JSONGetElement ( $$JSON ; "['bakkerij']['product'][0]['product.naam']" ) Donuts als tekst, de waarde van de sleutel "product.naam" in het eerste "product"-object in de array. Aangezien de sleutelnaam een punt bevat, wordt parameter SleutelOfIndexOfPad in de notatie met punthaken geschreven.