Referens > Funktioner > Numeriska funktioner
 

Numeriska funktioner

Numeriska funktioner används för bearbetning av numeriska data.

Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.

 

Denna funktion

...returnerar följande

Abs

Det absoluta värdet för ett tal.

Ceiling

Ett tal som avrundas uppåt till nästa heltal.

Combination

Antalet unika sätt att välja det antal objekt som anges av urval från en grupp av antal.

Div

Det näst lägsta heltalsvärdet efter att ha delat tal med en divisor.

Exp

Värdet för konstanten e, upphöjt till potensen av ett tal.

Factorial

Fakulteten för tal till och med 1 eller valfritt antalFaktorer.

Floor

Ett tal som avrundas nedåt till nästa lägre heltal.

Int

Heltalsdelen av ett tal utan avrundning.

Lg

Logaritmen (med basen 2) av ett tal.

Ln

Den naturliga logaritmen (med basen e) av ett tal.

Log

Logaritmen med basen 10 (vanlig) av ett tal.

Mod

Resten efter att ett tal har delats med en divisor.

Random

Ett tal mellan 0 och 1, inklusive 0, men inte inklusive 1.

Round

Ett tal avrundat till det angivna antalet decimaler.

SetPrecision

Matematiska funktioner med en precision på 16 till 400 decimaler till höger om decimalkommat.

Sign

1 när et tal är negativt, 0 när det är noll och 1 när det är positivt.

Sqrt

Kvadratroten av ett tal.

Truncate

Ett tal avkortat till angivet antal decimaler.

Relaterade avsnitt 

Om funktioner

Om formler