Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Floor
 

Floor

Returnerar ett tal som avrundas nedåt till nästa lägre heltal.

Format 

Floor (tal)

Parametrar 

tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Exempel 1 

Floor (1,25) returnerar 1.

Floor (-1,25) returnerar -2.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler