Skapa en anpassad app > Arbeta med formler och funktioner > Om formler
 

Om formler

Formler utför bestämda åtgärder på ett eller flera värden i en databas och returnerar ett enda resultat.

Formler kan användas för att definiera följande:

Ett beräkningsfält. Mer information finns i Definiera beräkningsfält.

Ett beräknat värde för automatisk inmatning i ett fält. Mer information finns i Definiera automatisk inmatning av data.

En beräkning som utvärderas som sann eller falsk för datakontroll. Mer information finns i Definiera fältkontroll.

Ett beräknat värde som kan användas för att ersätta värdena i ett fält (med kommandot Ersätt fältinnehåll på menyn Poster eller ett scriptsteg). Mer information finns i Ersätta innehållet i ett fält.

Beräkningar i vissa FileMaker-scriptsteg, t.ex. scriptstegen If, Exit Loop If, Tilldela fält, Sätt in beräknat resultat och Ersätt fältinnehåll. Mer information finns i Automatisera uppgifter med scripts.

Formler kan innehålla följande:

Konstanter: tal-, text-, datum- eller tidsvärden som inte ändras.

Operatorer: symboler som anger hur två eller flera värden ska kombineras eller jämföras.

Funktioner: fördefinierade, namngivna formler som utför bestämda beräkningar och returnerar ett enda specifikt värde för varje repetition.

Fältreferenser: fält i samma tabell eller i en relaterad tabell. Ett relaterat fält som en beräkning refererar till har syntaxen tabellnamn::relaterat fält. Mer information finns i Arbeta med relaterade tabeller.

Om en formel inte kan utvärderas returneras "?". Om du vill få fram felkoden som anger problemets orsak omsluter du formeln med funktionen EvaluationError.

Exempel

Formler kan användas på många platser i FileMaker Pro Advanced. Här följer några exempel:

Returnerar förnamnet och efternamnet avgränsade med ett blanksteg:

Förnamn & " " & Efternamn

Exempel: Maria Karlsson.

Returnerar värdet i fältet Delsumma multiplicerat med 0,08.

Delsumma * 0,08

Returnerar förnamnet och efternamnet på varsin rad:

Fält1 & ¶ & Fält2

Exempel:

Fredrik
Johanna

Relaterade avsnitt 

Om funktioner

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Använda operatorer i formler

Identifiera textkonstanter och specialtecken i formler

Lägga till kommentarer i en formel

Använda ett reserverat ord eller en reserverad symbol i ett fält- eller tabellnamn