Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Mod
 

Mod

Returnerar resten efter att ett tal har delats med en divisor.

Format 

Mod(tal;divisor)

Parametrar 

tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.

divisor – ett numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd funktionen Mod när du konverterar måttenheter, t.ex. från minuter till timmar, för att returnera antalet återstående enheter.

Exempel 1 

Beräknar 210 dividerat med 4 med en rest på 2.

Mod (210 ; 4) returnerar 2.

Exempel 2 

Konverterar timdelen av en tid från 24-timmarsvisning till 12-timmarsvisning. Om fältet 24hTid innehåller 16:

Mod (24hTid ; 12) returnerar 4.

Exempel 3 

Konverterar ett antal månader till ett antal år och återstående månader. Om fältet AntalMånader innehåller 31:

Int (AntalMånader / 12) & " år, " & Mod (AntalMånader ; 12) & " månader" returnerar 2 år, 7 månader.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler