Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Ceiling
 

Ceiling

Returnerar ett tal som avrundas uppåt till nästa heltal.

Format 

Ceiling (tal)

Parametrar 

tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Exempel 1 

Ceiling (1,25) returnerar 2.

Ceiling (-1,25) returnerar -1.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler