Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Round
 

Round

Returnerar ett tal avrundat till det angivna värdet för precision (antal decimaler).

Format 

Round (tal ; precision)

Parametrar 

tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.

precision – ett numeriskt uttryck eller fält som innehåller ett numeriskt uttryck för antalet decimaler

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om du avrundar till ett negativt antal decimaler utelämnas alla decimaler och talet avrundas till närmaste tiotal, hundratal osv. Funktionen Round avrundar alltid uppåt vid 0,5.

Exempel 1 

Round (123,456 ; 2) returnerar 123,46.

Round (14,5 ; 0) returnerar 15.

Round (14,5 ; 2) returnerar 14,5.

Round (29343,98 ; -3) returnerar 29000.

Round (123,456 ; -1) returnerar 120.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler