Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Combination
 

Combination

Returnerar antalet unika sätt att välja det antal objekt som anges av urval från en grupp av antal.

Format 

Combination (antal ; urval)

Parametrar 

antal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett icke-negativt numeriskt uttryck.

urval – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett icke-negativt numeriskt uttryck

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Den här funktionen är användbar i statistik, kombinatorik och polynomutveckling. Värdena som returneras av den här funktionen kallas binomialkoefficienter. De kan ställas upp i Pascals triangel.

Ekvation

Exempel 1 

Combination (5 ; 2) returnerar 10 för en grupp som består av {a, b, c, d, e}, eftersom de unika valen vid val av två objekt i taget är {ab, ac, ad, ae, bc, bd, be, cd, ce, de}.

Exempel 2 

(13 * 12 * Combination (4 ; 2) * Combination (4 ; 3)) / Combination (52 ; 5) returnerar 0,00144057…, vilket är sannolikheten för att få en kåk direkt i den inledande given i poker (mindre än 1 % sannolikhet).

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler