Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Exp
 

Exp

Returnerar värdet för konstanten e, upphöjt till potensen av ett tal.

Format 

Exp (tal)

Parametrar 

tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Den här funktionen returnerar värdet för konstanten e (basen för den naturliga logaritmen, lika med 2,7182818) upphöjt till ett tal.

Funktionen Exp är motsatsen till funktionen Ln.

Exempel 1 

Exp(1) returnerar 2,71828182….

Exp(Ln (2)) returnerar 2.

Exp(0) returnerar 1.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler