Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Factorial
 

Factorial

Returnerar fakulteten för tal till och med 1 eller valfritt antalFaktorer.

Format 

Factorial (tal {; antalFaktorer})

Parametrar 

tal – ett numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett positivt heltal.

antalFaktorer – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal som motsvarar antalet faktorer i multiplikationen.

Parametrar inom klamrar {} är valfria.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Funktionen är användbar i statistik och kombinatorik.

Om n = tal och i = antalFaktorer:

Ekvation

Ekvation

Exempel 1 

Factorial (3) returnerar 6 (= 3 * 2 * 1).

Factorial (10 ; 3) returnerar 720 (= 10 * 9 * 8).

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler