Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Abs
 

Abs

Returnerar det absoluta värdet för ett tal.

Format 

Abs (tal)

Parametrar 

tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.

Returnerad datatyp 

Numeriskt, tid

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det absoluta värdet för ett tal är positivt. Om t.ex. ett negativt tal visas i ett fält tar funktionen Abs bort minustecknet och ändrar det till ett positivt värde.

Exempel 1 

Abs(–123) returnerar 123.

Exempel 2 

Abs(Prisskillnad) returnerar det positiva värdet för talet i fältet Prisskillnad.

Exempel 3 

Abs(Måldatum – VerkligtDatum) returnerar ett positivt värde för antalet dagar som utgör skillnaden mellan värdena i Måldatum och VerkligtDatum.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler