Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Truncate
 

Truncate

Returnerar ett tal avkortat till angivet antal decimaler.

Format 

Truncate (tal ; precision)

Parametrar 

tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.

precision – ett numeriskt uttryck eller fält som innehåller ett numeriskt uttryck för antalet decimaler

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Den här funktionen utvärderar inte siffror utöver angiven precision. Använd funktionen Round om du vill avrunda uppåt eller nedåt till ett visst antal decimaler.

Exempel 1 

Truncate (123,456 ; 2) returnerar 123,45.

Truncate (-14,6 ; 0) returnerar -14.

Truncate (29343,98 ; -3) returnerar 29000.

Truncate (123,456 ; 4) returnerar 123,456.

Truncate (29343,98 ; 5) returnerar 29343,98.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler