Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Lg
 

Lg

Returnerar logaritmen (med basen 2) av ett tal.

Format 

Lg (tal)

Parametrar 

tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Tal kan vara vilket positivt värde som helst. Negativa värden returnerar ett fel. För 0 returnerar funktionen Lg ingenting, eftersom sådana värden ligger utanför det godkända intervallet.

Ekvation

Exempel 1 

Lg(1) = 0.

Lg(2) = 1.

Lg(32) = 5.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler