Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Log
 

Log

Returnerar logaritmen med basen 10 (vanlig) av ett tal.

Format 

Log (tal)

Parametrar 

tal – valfritt positivt numeriskt uttryck eller fält som innehåller ett numeriskt uttryck.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Tal kan vara vilket positivt värde som helst. Negativa värden returnerar ett fel. För 0 returnerar funktionen Log ingenting, eftersom sådana värden ligger utanför det godkända intervallet.

Japansk textsträng med blanksteg i mitten

Exempel 1 

Log (1) returnerar 0.

Log (100) returnerar 2.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler