Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Div
 

Div

Returnerar det näst lägsta heltalsvärdet efter att ha delat tal med en divisor.

Format 

Div (tal ; divisor)

Parametrar 

tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.

divisor – ett numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Likvärdigt med Floor (tal / divisor).

Exempel 1 

Div (2,5 ; 2) returnerar 1.

Div (-2,5 ; 2) returnerar -2.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler