Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Sqrt
 

Sqrt

Beräknar kvadratroten av ett tal.

Format 

Sqrt (tal)

Parametrar 

tal – ett valfritt positivt tal, ett numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd den här funktionen när du vill beräkna Sqrt.

Ekvation

Exempel 1 

Sqrt(4) returnerar 2.

Sqrt(Kvadratmeter) returnerar 6 om det numeriska fältet Kvadratmeter innehåller 36.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler