Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Ln
 

Ln

Returnerar den naturliga logaritmen (med basen e) av ett tal.

Format 

Ln (tal)

Parametrar 

tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Tal kan vara vilket positivt värde som helst. Negativa värden och 0 returnerar ett fel. Funktionen Exp är motsatsen till funktionen Ln.

Exempel 1 

Ln (2,7182818) returnerar 0,99999998....

Ln (Exp (5)) returnerar 5.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler