Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Int
 

Int

Ignorerar siffrorna till höger om decimalkommat och returnerar heltalsdelen av ett tal utan avrundning.

Format 

Int (tal)

Parametrar 

tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

Int(1,45) returnerar 1.

Int(-3,9) returnerar -3.

Int(123,9) returnerar 123.

Int(Spelare/3) returnerar 4 om Spelare innehåller 13.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler