Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Random
 

Random

Returnerar ett tal mellan 0 och 1, inklusive 0, men inte inklusive 1.

Format 

Random

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Returnerar ett pseudoslumpmässigt tal i intervallet (0,1). FileMaker Pro Advanced genererar ett nytt slumpmässigt tal när du gör följande:

Infogar funktionen Random i en formel.

Låter en formel som innehåller Random utvärderas på nytt (genom att ändra data i något av fälten som formeln använder).

visar eller använder ett beräkningsfält som har definierats för ett olagrat resultat.

Exempel 1 

Int (Random * 10) returnerar ett slumpmässigt tal mellan 0 och 9.

Exempel 2 

Int (Tärningar::NumSidor * Random) + 1 returnerar en slumpmässigt vald sida på en tärning.

Följande script beräknar flera tärningskast, lägger ihop kasten till en enda variabel och visar sedan resultatet i en anpassad dialogruta.

Loop
Ange variabel [$ROLL; Värde:$ROLL + (Int (Test::NumSidor * Random) + 1)]
Ange variabel [$COUNTER; Värde:$COUNTER + 1]
Exit Loop If [$COUNTER = Tärningar::NumTärningar]
End Loop
Visa anpassad dialogruta [$ROLL]

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler