Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Sign
 

Sign

Returnerar -1 när ett tal är negativt, 0 när det är noll och 1 när det är positivt.

Format 

Sign (tal)

Parametrar 

tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

Sign (15,12) returnerar 1.

Sign (–175) returnerar –1.

Sign (Saldo) returnerar 0 om Saldo är ett numeriskt fält som innehåller 0.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler