FileMaker Pro-indeling

U kunt importeren vanuit en exporteren naar de FileMaker Pro-indeling (.fmp12).

Importeren vanuit een FileMaker Pro-bestand

 • Wanneer u gegevens vanuit een ander FileMaker Pro bestand importeert, kunt u gegevens uit één tabel in het bronbestand importeren in één tabel in het doelbestand.

 • Als het bronbestand meerdere tabellen bevat, kunt u alleen gegevens uit één tabel tegelijk importeren. Tijdens het importproces kiest u in het bestand de tabel die u wilt importeren. Herhaal het importproces voor elke tabel die u wilt importeren.

 • Als u gerelateerde gegevens wilt importeren, importeert u gegevens rechtstreeks vanuit de gerelateerde tabel.

 • Als u slechts enkele records uit een bestand wilt importeren, opent u het bestand en voert u een zoekopdracht uit zodat de gevonden reeks in het actieve venster alleen de records bevat die u wilt importeren. (Raadpleeg Records zoeken.) FileMaker Pro bepaalt de te importeren gevonden reeks op basis van het voorgrondvenster in het bestand. Als u records importeert vanuit een gesloten bestand of vanuit een geopend bestand waarin geen vensters zijn weergegeven, worden alle records geïmporteerd, ongeacht eventuele gevonden reeksen.

 • Als u een FileMaker Pro-bestand wilt importeren dat in een oudere versie is gemaakt, converteert u het bestand eerst naar de huidige indeling. Raadpleeg Bestanden van FileMaker Pro 11 en lager converteren.

Exporteren naar een FileMaker Pro-bestand

 • Wanneer u gegevens naar een FileMaker Pro-bestand exporteert, wordt een nieuw bestand gemaakt dat de gegevens bevat die u exporteert.

 • U kunt slechts uit één tabel tegelijk records exporteren.

 • Als er tabellen zijn die gerelateerd zijn aan de brontabel die u exporteert, kunt u ook velden exporteren vanuit die gerelateerde tabellen. Voor de gegevens die u exporteert, wordt in het geëxporteerde bestand echter slechts één tabel gemaakt.

 • Als u slechts enkele records uit het bronbestand wilt exporteren, voert u eerst een zoekopdracht uit. Alleen de records in de gevonden reeks zullen worden geëxporteerd. Raadpleeg Records zoeken.

 • Claris Pro en FileMaker Pro exporteren veldnamen en veldtypen naar het geëxporteerde bestand.

 • Zowel samenvoeg- als FileMaker Pro-indelingen bevatten veldnamen. De toepassing waarin de gegevens worden geïmporteerd, moet echter de door u gekozen opmaak ondersteunen. Bepaalde toepassingen verwijderen de veldnamen bij het importeren van de geëxporteerde gegevens.

 • Het geëxporteerde bestand bevat één lay-out Standaardformulier.

 • Alle globaalvelden die u exporteert, zijn niet langer globaalvelden in het geëxporteerde bestand. Elk geëxporteerd globaalveld wordt daarentegen een niet-globaalveld dat het globaalveld in elke geëxporteerde record herhaalt. U kunt eventueel het veld in het geëxporteerde bestand veranderen in een globaalveld.

Opmerking  Als u een nieuw bestand wilt maken dat de gegevens, lay-outs, scripts en andere elementen van het bronbestand bevat, kunt u het beste het bestand kopiëren in plaats van gegevens te exporteren. Daarna kunt u het gekopieerde bestand openen en de gewenste wijzigingen aanbrengen, bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwijderen. Raadpleeg Bestanden opslaan en kopiëren.