Microsoft Excel-indeling

FileMaker Pro kan Microsoft Excel-werkbladen importeren, converteren en exporteren.

Excel-bestanden importeren of converteren

 • Als een bestand meer dan één werkblad of een benoemd bereik bevat, kunt u kiezen welk werkblad of benoemd bereik u gaat importeren.
 • U kunt kiezen of FileMaker Pro een opgegeven rij gegevens in het bestand gebruikt als veldnamen.
 • FileMaker Pro wijst een geschikt veldtype toe (tekst, getal, datum of tijd) als alle rijen in de kolom hetzelfde type gegevens bevatten. Anders wordt een kolom een tekstveld.
 • FileMaker Pro importeert resultaten van berekeningen, maar geen formules.
 • Logische waarden worden beschouwd als getallen.
 • Grafieken, afbeeldingen en opmerkingen worden niet geïmporteerd.
 • Andere structuren dan gegevensstructuren (zoals macro's) worden niet geconverteerd.
 • U kunt wel "verborgen" bestanden converteren maar geen bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd (raadpleeg de documentatie bij Excel voor meer informatie).
 • Veldgegevens die te klein of te groot zijn voor het equivalente gegevenstype in Microsoft Excel worden opgeslagen in tekstindeling.

FileMaker Pro-bestanden exporteren als Excel-bestanden

 • Alle velden worden afgekapt bij 32.767 tekens.
 • Getalvelden worden afgerond op de meest nabijgelegen waarde die nog wordt geaccepteerd door Excel. Zie de online Help-informatie bij Microsoft Excel voor meer informatie over de beperkingen. Uit getalvelden worden alleen getallen geëxporteerd.
 • Herhalende velden worden niet geëxporteerd.
 • Als u Gegevensopm. van huidige lay-out toepassen op geëxport. gegevens inschakelt, worden gegevens in het Excel-bestand zo opgemaakt dat ze lijken op gegevens in het FileMaker Pro-bestand. Als de opmaak van de huidige lay-out niet kan worden toegepast, gebruikt het Excel-bestand de systeeminstellingen.