Gegevens in FileMaker Pro importeren

Wanneer u gegevens importeert, brengt u gegevens uit een andere gegevensbron (meestal een bestand) over naar een bestaand FileMaker Pro-bestand.

FileMaker Pro kan allerlei verschillende bestandsindelingen importeren. Raadpleeg Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren.

Als FileMaker Pro geen ondersteuning biedt voor de indeling van een bepaald programma, kunt u mogelijk gegevens uit dat programma exporteren naar een indeling die FileMaker Pro wel ondersteunt en kunt u dat bestand vervolgens importeren. Zo kunt u bijvoorbeeld geen Microsoft Access-bestanden importeren in FileMaker Pro, maar u kunt de gegevens uit Microsoft Access wel eerst exporteren naar Microsoft Excel en daarna dat bestand importeren.

Het bronbestand hoeft niet hetzelfde aantal velden te bevatten in dezelfde volgorde als het doelbestand van FileMaker Pro. Tijdens het importproces kunt u de doelvelden zodanig uitkiezen dat de brongegevens in de juiste velden worden geïmporteerd en u kunt velden overslaan die u niet wilt importeren.

Opmerking  Raadpleeg Een gegevensbestand converteren naar een nieuw FileMaker Pro-bestand om een nieuw FileMaker Pro-bestand te maken op basis van een andere bestandsindeling.

Methoden voor het importeren van gegevens in een bestaand bestand

U kunt op drie manieren gegevens in een bestaand bestand importeren:

  • nieuwe records aan het bestand toevoegen

  • overeenkomende records in het bestand bijwerken

  • bestaande records in het bestand vervangen

Deze opties, hieronder beschreven, zijn beschikbaar in het dialoogvenster ‘Velden bij importeren’ wanneer u gegevens in een bestaand bestand importeert. Raadpleeg Gegevens in een bestaand bestand importeren.

Belangrijk  De opties waarmee u records kunt bijwerken of vervangen, overschrijven de gegevens in het doelbestand. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Als u uw gegevens wilt veiligstellen, kiest u menu Bestand > Kopie opslaan als om een reservekopie te maken van het FileMaker Pro-bestand. U kunt dit alleen voor een lokaal bestand doen (een bestand dat op uw computer staat).

Records toevoegen

Wanneer u records toevoegt, maakt het importproces een nieuwe record in het doelbestand voor elke importeerbare record in het bronbestand en importeert het de velden die u hebt geselecteerd.

Voor de meeste indelingen van bronbestanden geldt dat wanneer u records uit bronbestanden toevoegt, het importproces alle records uit het bronbestand toevoegt.

Concept van records toevoegen voor import

Overeenkomende records bijwerken

Wanneer u overeenkomende records bijwerkt, worden overeenkomende records: en velden in het doelbestand bijgewerkt met gegevens uit het bronbestand. U kunt bijvoorbeeld een kopie van een database op uw desktopcomputer plaatsen, en een tweede kopie op uw laptopcomputer. U kunt het bestand op uw kantoorcomputer bijwerken met de wijzigingen die u onderweg op de laptop hebt gemaakt.

Door in elk bestand een of meer vergelijkingsvelden te kiezen, bepaalt u welke records in het doelbestand worden bijgewerkt door de records in het bronbestand. Als de gegevens in een vergelijkingsveld van een record in het doelbestand overeenkomen met de gegevens in een vergelijkingsveld van de record in het bronbestand, wordt de record in het doelbestand bijgewerkt met de gegevens uit het bronbestand.

Concept van records bijwerken voor import

Vergelijkingsvelden moeten elke entiteit op unieke wijze in uw database aanduiden. In bijvoorbeeld een database met personen kunt u één vergelijkingsveld zoals Werknemernummer gebruiken, of meerdere vergelijkingsvelden zoals Achternaam, Voornaam en Telefoonnummer. (Het veld Achternaam kan in principe meerdere personen als resultaat opleveren. Daarom is het geen goed idee om dit veld als enige vergelijkingsveld te gebruiken.)

U kunt ook selecteren welke velden u wilt importeren. De inhoud van alle velden die u selecteert, in alle overeenkomende records, overschrijft de gegevens in het doelbestand, zelfs als het veld in het bronbestand leeg is.

Wanneer het doelbestand een gevonden reeks bevat, worden alleen de gevonden records bijgewerkt.

Alle records in het bronbestand die niet overeenkomen met het doelbestand, worden alleen geïmporteerd als u de optie Resterende gegevens als nieuwe records toevoegen inschakelt. Als de vergelijkingsvelden van de records in het bronbestand leeg zijn, worden ze niet toegevoegd aan het doelbestand, zelfs als deze optie is aangevinkt.

De tabel hieronder geeft een voorbeeld van hoe een record in een doelbestand verschijnt vóór en nadat het is bijgewerkt door een overeenkomende record in een bronbestand. In de kolom Toewijzing geeft Vergelijkingsveld een vergelijkingsveld aan, geeft Importeren aan dat het veld moet worden geïmporteerd en geeft Niet importeren aan dat het veld niet moet worden geïmporteerd.

Bronbestand Toewijzing Doelbestand Resultaat

123-456-7890

Vergelijkingsveld

123-456-7890

123-456-7890

Joep

Niet importeren

Joep

Joep

Q

Importeren

 

Q

Smits

Niet importeren

Smits

Smits

Acacialaan 22

Importeren

Bosweg 123

Acacialaan 22

Nieuwerdijk

Importeren

Ouderdijk

Nieuwerdijk

Verenigde Staten

Importeren

Verenigde Staten

Verenigde Staten

 

Niet importeren

3-3-1960

3-3-1960

 

Importeren

(020) 222-4466

 

Bestaande records vervangen

Wanneer u bestaande records vervangt, worden gegevens in het doelbestand vervangen door gegevens uit het bronbestand. Voor elk veld waarin u importeert, worden de velden in de eerste record van het doelbestand overschreven door de gegevens uit de eerste importeerbare record (of gegevensrij) van het bronbestand. Gegevens uit de tweede importeerbare record (of gegevensrij) in het bronbestand overschrijven velden in de tweede record in het doelbestand, enzovoort. Wanneer u gegevens vervangt, worden de gegevens in de bestanden niet gecontroleerd of vergeleken door FileMaker Pro.

Voor elk veld kunt u afzonderlijk bepalen of u gegevens al dan niet wilt vervangen.

Concept van records vervangen voor import

Records in het doelbestand worden vervangen door hetzelfde aantal records uit het bronbestand. Als het bronbestand meer importeerbare records bevat dan het doelbestand, worden de extra records van het bronbestand alleen geïmporteerd als u de optie Resterende gegevens als nieuwe records toevoegen inschakelt. Als het doelbestand meer records bevat dan het bronbestand, worden de gegevens in de extra records van het doelbestand niet vervangen.

Opmerkingen 

  • U kunt gegevens alleen in één tabel tegelijk importeren. Als u gegevens in gerelateerde velden wilt importeren, importeert u gegevens rechtstreeks in de tabel die het gerelateerde veld bevat.

  • Als het bronbestand een FileMaker Pro-bestand is met meerdere tabellen, kunt u alleen gegevens uit één tabel tegelijk importeren. Als u velden uit gerelateerde tabellen wilt importeren, importeert u rechtstreeks uit de tabel die het veld bevat.

  • Als het bronbestand een FileMaker Pro-bestand is, kunt u ervoor kiezen om alleen de records in de gevonden reeks te importeren en de import van de weggelaten records over te slaan. Raadpleeg FileMaker Pro-indeling.

  • Als u zeker wilt zijn dat de geïmporteerde gegevens correct zijn opgemaakt, kunt u velden definiëren die gegevens bevestigen bij het importeren. Tijdens de import worden gegevens overgeslagen die niet beantwoorden aan de bevestigingsopties die u hebt ingesteld. Raadpleeg Gegevens bevestigen tijdens het importeren.

  • Als u regelmatig gegevens van dezelfde bron importeert, kunt u dit proces automatiseren door een terugkerende import in te stellen of door een script te maken dat de Records importeren scriptstap gebruikt. Raadpleeg Terugkerende importacties instellen en Taken automatiseren met scripts.