Aangepaste gescheiden waarden-indeling

U kunt een bestand met aangepaste gescheiden waarden importeren of converteren en het teken opgeven dat de veldwaarden van elkaar scheidt.

Bestanden met aangepaste gescheiden waarden importeren

  • U kunt kiezen of FileMaker Pro een opgegeven rij gegevens in het bestand gebruikt als veldnamen.
  • Alle velden zijn tekstvelden.

Bestanden met aangepaste gescheiden waarden converteren

  • U kunt bestanden in deze indeling alleen converteren wanneer u de Bestand converteren scriptstap gebruikt.
  • U kunt kiezen of FileMaker Pro een opgegeven rij gegevens in het bestand gebruikt als veldnamen.
  • Alle velden zijn tekstvelden.