dBASE III- en IV DBF-indeling

U kunt dBASE III- en dBASE IV-compatibele DBF-bestanden importeren, converteren en exporteren.

DBF-bestanden importeren of converteren

 • In FileMaker Pro worden veldnamen uit het DBF-bestand gebruikt.
 • De veldtypen tekst, getal, datum en tijd worden uit het DBF-bestand geconverteerd.
 • FileMaker Pro importeert gegevens uit dBASE-memovelden als het memobestand (<bestandsnaam>.dbt) zich in dezelfde map bevindt als het DBF-bestand (<bestandsnaam>.dbf).

DBF-bestanden exporteren

 • Voor het exporteren van een DBF-bestand vanuit FileMaker Pro en voor het importeren ervan in een andere toepassing, moet de database aan bepaalde DBF-criteria voldoen:
  • maximaal tien tekens per veldnaam (spaties worden omgezet in onderstrepingstekens, alle letters worden omgezet in hoofdletters)
  • geen dubbele veldnamen
  • maximaal 128 velden
  • maximaal 254 tekens per veld
  • maximaal 4000 bytes per record
 • Alleen de eerste waarde in een herhalend veld wordt geĆ«xporteerd. Voor meer informatie over het exporteren van gegevens uit herhalende velden kijkt u in de Knowledge Base.
 • U kunt Gegevensopm. van huidige lay-out toepassen op geĆ«xport. gegevens niet selecteren wanneer u in deze indeling exporteert.