Door komma's gescheiden waarden-indeling

U kunt bestanden met een door komma's gescheiden waarden-indeling importeren, converteren of exporteren.

Bestanden met door komma's gescheiden waarden importeren of converteren

  • U kunt kiezen of FileMaker Pro een opgegeven rij gegevens in het bestand gebruikt als veldnamen.
  • Alle velden zijn tekstvelden.

Bestanden met door komma's gescheiden waarden exporteren

Veldwaarden worden door komma's van elkaar gescheiden. Records worden van elkaar gescheiden door teruglooptekens. Alle veldwaarden staan tussen aanhalingstekens.

  • Teruglooptekens in een veld worden geëxporteerd als verticale tabtekens.
  • Waarden in herhalende velden worden gescheiden door het groepscheidingsteken.
  • Uit getalvelden worden alleen numerieke gegevens geëxporteerd. Alle niet-numerieke gegevens zoals tekst of symbolen worden niet opgenomen in de geëxporteerde gegevens.
  • Aanhalingstekens (") in een veld (geen gekrulde aanhalingstekens) worden geëxporteerd als dubbele aanhalingstekens ("").