Door tabs gescheiden waarden-indeling

U kunt bestanden met door tabs gescheiden waarden converteren of exporteren.

Gebruik de Aangepaste gescheiden waarden-indeling en geef Tab op als veldbegrenzer om bestanden met door tabs gescheiden waarden te importeren.

Bestanden met door tabs gescheiden waarden converteren

  • U kunt kiezen of FileMaker Pro een opgegeven rij gegevens in het bestand gebruikt als veldnamen.
  • Alle velden zijn tekstvelden.

Bestanden met door tabs gescheiden waarden exporteren

FileMaker Pro exporteert tekst zonder opmaak. (Het geĆ«xporteerde bestand bevat geen lettertype- en letterstijlinformatie.) Velden worden gescheiden door een tabteken. Records worden gescheiden door een terugloopteken.

  • Tabs in velden worden geconverteerd naar spaties.
  • Teruglooptekens in een veld worden geĆ«xporteerd als verticale tabtekens.
  • Waarden in herhalende velden worden gescheiden door het groepscheidingsteken.