EvaluationError

Geeft als resultaat een foutcode uit een uitdrukking (als die foutcodes bevat).

Opmaak 

EvaluationError (uitdrukking)

Parameters 

uitdrukking - een berekeningsuitdrukking

Resulterend gegevenstype 

getal

Afkomstig uit versie 

7.0

Beschrijving 

Er zijn twee typen fouten: syntaxis en runtime. Een syntaxisfout geeft een ongeldige berekening aan. Een runtime-fout, zoals Veld ontbreekt of Record ontbreekt, treedt op wanneer de berekening die wordt uitgevoerd geldig is, maar niet correct kan worden uitgevoerd. Raadpleeg FileMaker-foutcodes voor een lijst van foutcodes en berichten.

Opmerkingen 

  • Om syntaxisfouten als resultaat te kunnen geven, moet de Evaluate functie in de functie EvaluationError genest zijn.

Voorbeeld 1 

EvaluationError (GetField ("total") + 1) retourneert 102 (Veld ontbreekt) wanneer het totaalveld is verwijderd of de naam is gewijzigd.

Voorbeeld 2 

EvaluationError (Evaluate (calculationField)) geeft als resultaat 1207 (Een haakje ontbreekt) wanneer het berekeningveld abs(-1 bevat zonder sluithaakje.