Referens > Funktioner > Datumfunktioner
 

Datumfunktioner

Datumfunktioner beräknar datum och bearbetar datuminformation.

Systeminställningarna påverkar visningen av datum. Mer information finns i Öppna filer med annorlunda systeminställningar.

Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.

 

Denna funktion

...returnerar följande

Date

Kalenderdatumet för en månad, dag eller år.

Day

Ett tal mellan 1 och 31 för dagen i månaden när ett datum infaller.

DayName

Text som är det fullständiga namnet på veckodagen för ett datum.

DayNameJ

Text på japanska som är det fullständiga namnet på veckodagen för ett datum.

DayOfWeek

Ett tal som motsvarar dagen i veckan när ett datum infaller.

DayOfYear

Antalet dagar från årets början till ett datum.

Month

Ett tal mellan 1 och 12 som motsvarar månaden i året då ett datum infaller.

MonthName

Det fullständiga namnet på månaden för ett datum.

MonthNameJ

Namnet på månaden för ett datum på japanska.

WeekOfYear

Antalet veckor efter 1 januari under året för ett datum.

WeekOfYearFiscal

Ett tal mellan 1 och 53 som motsvarar veckan som innehåller ett datum, från en startdag.

Year

Ett tal som motsvarar året då ett datum infaller.

YearName

Namnet på året på japanska för ett datum i det angivna formatet.

Kommentarer 

Du kan använda noll (0) och negativa tal som datumfunktionsargument. Till exempel returnerar följande formel 5/31/2019:

Date (6 ; 0 ; 2019)

Relaterade avsnitt 

Om funktioner

Om formler

Ange datum med tvåsiffriga årtal