Referens > Funktioner > Datumfunktioner > Day
 

Day

Returnerar ett tal mellan 1 och 31 för dagen i månaden när ett datum infaller.

Format 

Day (datum)

Parametrar 

datum – ett kalenderdatum

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd Day-funktionen när du till exempel vill identifiera den dag i månaden när betalningar förfaller.

Exempel 1 

Day ("5/15/2019") returnerar 15. I det här exemplet förutsätts att systemets datumformat är MM/DD/ÅÅÅÅ.

Day (Försäljningsdatum) returnerar dagen i månaden som finns lagrad i Försäljningsdatum.

Exempel 2 

Visar texten Tag dig i akt för Idus Martii bara när dagen i månaden som returneras av Get ( AktuelltDatum ) är 15 och månaden som returneras av Get ( AktuelltDatum ) är 3 – annars visas ingenting.

If (
   Day ( Get ( AktuelltDatum ) ) = 15 and Month ( Get ( AktuelltDatum ) ) = 3;
   "Tag dig i akt för Idus Martii" ;
   ""
)

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler