Lägga till och visa data > Ange data i poster > Ange datum med tvåsiffriga årtal
 

Ange datum med tvåsiffriga årtal

Det går att ange datum med tvåsiffriga årtal i FileMaker Pro Advanced, till exempel "99-12-01" och "09-03-02". Sådana datum är dock flertydiga eftersom de inte anger århundradet. Om du anger "53-05-06" kan 53 motsvara år 1953, år 2053 eller år 53 i något annat århundrade.

Viktigt  När du anger tvåsiffriga årtal i ett datumfält i FileMaker Pro Advanced ändras de till fyrsiffriga årtal enligt metoden som beskrivs nedan. Den här metoden ändrar kanske inte den tvåsiffriga årtalsangivelsen till det århundrade som du förväntar dig, vilket kan ge felaktiga datumangivelser.

Du bör sätta dig in i den här metoden. För datumfält där datum kan ändras felaktigt kan du försäkra dig om korrekta datumangivelser genom att följa de här riktlinjerna:

Ange alltid datum med fyrsiffriga årtal.

Använd tillvalet för fältkontroll som kräver att du anger datum med fyrsiffriga årtal. Ett felmeddelande visas när du försöker ange ett datum med ett tvåsiffrigt årtal. Mer information finns i Definiera fältkontroll.

Utforma alltid datumfält så att de visar fyrsiffriga årtal i layouter. Mer information finns i Ange datumform.

Obs!  Den här metoden används för alla typer av inmatning av tvåsiffriga årtal, inte bara för datainmatning i fält. När till exempel datum med tvåsiffriga årtal importeras i FileMaker Pro Advanced sker dessa ändringar.

Ändrar datum med tvåsiffrigt årtal

FileMaker Pro Advanced ändrar datum med tvåsiffriga årtal till datum med fyrsiffriga årtal med utgångspunkt i året då datumet anges, med antagandet att datumet med fyrsiffrigt årtal ska infalla antingen under de närmaste 30 åren eller under de föregående 70 åren. Följande tabell visar hur datum med tvåsiffriga årtal som anges under tre olika år ändras till datum med fyrsiffriga årtal.

 

Tvåsiffrigt årtal

Under 2015 ändras till

Under 2019 ändras till

Under 2030 ändras till

02

2002

2002

2002

19

2019

2019

2019

42

2042

2042

2042

43

2043

2043

2043

44

2044

2044

2044

45

2045

2045

2045

46

1946

2046

2046

47

1947

2047

2047

50

1950

1950

2050

76

1976

1976

1976

87

1987

1987

1987

95

1995

1995

1995

Följande illustration visar hur den här metoden fungerar. Den bygger på antagandet att det är mer troligt att ett tvåsiffrigt årtal som du anger har inträffat än att det inträffar i framtiden.

Japansk kanji, tai

Viktigt  Den här metoden används inte när du konverterar en FileMaker Pro Advanced- eller FileMaker Pro-fil från en tidigare version till den senaste versionen av FileMaker Pro Advanced. Datum i äldre filer förutsätts vara föråldrade data. Vid filkonvertering konverteras därför datum med tvåsiffriga årtal som finns i den gamla filen till "19xx" (alltså inte det innevarande århundradet¸ utan "19xx") i den konverterade filen. Om du är orolig för att datum med tvåsiffriga årtal i äldre filer ska bli felaktigt konverterade bör du granska och korrigera datumen i en tidigare version av FileMaker Pro Advanced eller FileMaker Pro innan du konverterar filen till den senaste versionen. Mer information finns i Konvertera filer från FileMaker Pro 11 Advanced, FileMaker Pro 11 och tidigare.

Kommentarer 

Ange bara datum i fält av typen datumfält. Lagra inte datum i textfält eller numeriska fält. Programmet stöder inte datum i sådana fält.