Referens > Funktioner > Datumfunktioner > MonthName
 

MonthName

Returnerar namnet på månaden för ett datum.

Format 

MonthName (datum)

Parametrar 

datum – ett kalenderdatum

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

MonthName ("6/6/2019") returnerar juni.

Exempel 2 

Returnerar Betalning förfaller i slutet på: maj där Faktureringsdatum är 2019-04-04.

"Betalning förfaller i slutet på: " &
MonthName (
   Date (
      Month ( Faktureringsdatum ) + 1 ;
      Day ( Faktureringsdatum ) ;
      Year ( Faktureringsdatum )
   )
)

Exempel 3 

Returnerar Betalning för: följt av namnet på månaden efter månaden för föregående betalning.

"Betalning för: " &
MonthName (
   Date (
      Month ( Betalning ) + 1 ;
      Day ( Betalning ) ;
      Year ( Betalning )
   )
)

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler