Referens > Funktioner > Datumfunktioner > WeekOfYear
 

WeekOfYear

Returnerar antalet veckor efter 1 januari under året för ett datum.

Format 

WeekOfYear (datum)

Parametrar 

datum – ett kalenderdatum

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Delar av veckor som infaller i början eller slutet av året räknas som fullständiga veckor, så funktionen WeekOfYear returnerar värden mellan 1 och 54.

Exempel 1 

WeekOfYear ("1/1/2019") returnerar 1.

WeekOfYear (ProjektKlart) returnerar 6 när ProjektKlart är 2/2/2019.

WeekOfYear ("1/1/2019") - WeekOfYear ("2/2/2019") returnerar -5.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler