Referens > Funktioner > Datumfunktioner > Year
 

Year

Returnerar ett tal som motsvarar året då ett datum infaller.

Format 

Year (datum)

Parametrar 

datum – ett kalenderdatum

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Du kan till exempel hämta årtalet från ett fält som innehåller datumet när en vara såldes.

Exempel 1 

Year (Försäljningsdatum) returnerar årtalet som är lagrat i Försäljningsdatum.

Year ("5/5/2019") returnerar 2019.

Exempel 2 

Returnerar året 48 månader från dagens datum.

Year (
   Date (
      Month ( Get ( AktuelltDatum ) ) + 48 ;
      Day ( Get ( AktuelltDatum ) ) ;
      Year ( Get ( AktuelltDatum ) )
   )
)

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler