Referens > Funktioner > Datumfunktioner > MonthNameJ
 

MonthNameJ

Returnerar namnet på månaden för ett datum på japanska.

Format 

MonthNameJ (datum)

Parametrar 

datum – ett kalenderdatum

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

MonthNameJ ("6/6/2019") returnerar Hjälp.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler