Referens > Funktioner > Datumfunktioner > DayNameJ
 

DayNameJ

Returnerar det fullständiga namnet på veckodagen för ett datum i japansk text.

Format 

DayNameJ (datum)

Parametrar 

datum – ett kalenderdatum

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

DayNameJ (Date (1 ; 1 ; 2021)) returnerar Hjälp.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler