Introduktion till FileMaker Pro Advanced > Öppna och hantera filer > Öppna filer med annorlunda systeminställningar
 

Öppna filer med annorlunda systeminställningar

När du skapar databasfiler använder FileMaker Pro Advanced datorns systeminställningar för att avgöra hur datum, tid och tal ska visas och sorteras. Om du öppnar eller delar en databasfil som skapats med andra systeminställningar kan du använda din dators systeminställningar eller matcha inställningarna som användes när filen skapades.

Så här använder du datorns systeminställningar:

Välj Utforma > Enligt systemet. Kommandot Enligt systemet visas på menyn Utforma när du öppnar en fil på en dator med annorlunda systeminställningar eller när du ändrar de systeminställningar som gällde när filen senast öppnades.

Kommandot Enligt systemet påverkar inte de inställningar för datum, tid och tal som du har angett i layoutläget.

Obs!  Du kan också ange ett tillval för datainmatning som bestämmer vad som ska hända när systeminställningarna i filen skiljer sig från operativsystemets inställningar. Mer information finns i Ange filtillval.

Så här ändrar du systeminställningarna:

Du kan ändra systeminställningarna genom att använda Kontrollpanelen (Windows) eller systeminställningarna (macOS).

Om du vill använda de nya inställningarna, klickar du på Systeminställningar när du öppnar filen igen.

Obs!  En exakt, tom kopia av en databasfil ärver systeminställningarna från det första operativsystem som den öppnas i. Mer information finns i Spara och kopiera filer.

Relaterade avsnitt 

Öppna och hantera filer