Referens > Funktioner > Datumfunktioner > DayName
 

DayName

Returnerar det fullständiga namnet på veckodagen för ett datum i text.

Format 

DayName (datum)

Parametrar 

datum – ett kalenderdatum

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

DayName (Date (10 ; 7 ; 2019)) returnerar Måndag.

DayName (ProjektKlart) returnerar Måndag när ProjektKlart är 10/7/2019.

DayName ("10/7/2019") returnerar Måndag.

Exempel 2 

"Returnera ditt val senast " & DayName (Förfallodatum) visar texten Returnera ditt val senast följt av namnet på dagen som är lagrad i Förfallodatum.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler