Referens > Funktioner > Datumfunktioner > WeekOfYearFiscal
 

WeekOfYearFiscal

Returnerar ett tal mellan 1 och 53 som motsvarar veckan som innehåller ett datum, från en startdag.

Format 

WeekOfYearFiscal (datum ; startdag)

Parametrar 

datum – ett kalenderdatum

startdag – ett tal mellan 1 och 7, där 1 motsvarar söndag

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

startdag anger vilken dag som betraktas som den första dagen i veckan.

Den första veckan på året är den första veckan som innehåller minst fyra dagar det året. Om du väljer 1 (söndag) som startdag, måste 1 januari infalla på en söndag, måndag, tisdag eller onsdag för att den veckan ska bli räkenskapsårets första vecka. Om du väljer 2 (måndag) som första veckodag, måste 1 januari infalla på en måndag, tisdag, onsdag eller torsdag för att den veckan ska bli räkenskapsårets första vecka.

När du använder den här funktionen kan datum under ett visst år returneras som vecka 53 för föregående år. Om du t.ex. väljer söndag (1) som startdag för 2008, skulle 1, 2 och 3 januari höra till vecka 53 under räkenskapsåret 2008 (1 januari 2009 infaller på en torsdag). Första dagen för räkenskapsåret 2009 blir söndag 4 januari, eftersom du har valt söndag (1) som startdag.

Exempel 1 

WeekOfYearFiscal ( Date ( 1 ; 7 ; 2008 ) ; 1 ) returnerar 2.

WeekOfYearFiscal ( Date ( 1 ; 1 ; 2009 ) ; 5 ) returnerar 1.

WeekOfYearFiscal ( Date ( 1 ; 2 ; 2009 ) ; 1 ) returnerar 53.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler