Referens > Funktioner > Datumfunktioner > DayOfYear
 

DayOfYear

Returnerar antalet dagar från årets början till ett datum.

Format 

DayOfYear (datum)

Parametrar 

datum – ett kalenderdatum

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

DayofYear (Faktureringsdatum) returnerar 32 när Faktureringsdatum är 2/1/2019.

Exempel 2 

Följande formler returnerar det totala antalet dagar i det aktuella året:

DayOfYear (
   Date ( 12 ; 31 ; Year ( Get ( AktuelltDatum ) )
   )
)
DayOfYear (
   Date ( 1 ; 1 ; Year ( Get ( AktuelltDatum ) ) + 1 ) - 1
)

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler