Referens > Funktioner > Datumfunktioner > Month
 

Month

Returnerar ett tal mellan 1 och 12 som motsvarar månaden då ett datum infaller.

Format 

Month (datum)

Parametrar 

datum – ett kalenderdatum

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

Month ("3/19/2019") returnerar 3. I det här exemplet förutsätts att operativsystemets datumformat är MM/DD/ÅÅÅÅ.

Exempel 2 

Month (Betalning) returnerar 3 när Betalning innehåller 19 mars 2019. (Fältet Betalning måste vara av datumtyp.)

Exempel 3 

Returnerar Faktura förfaller: följt av ett värde som är en månad senare än Försäljningsdatum.

"Faktura förfaller: " &
Date (
   Month ( Försäljningsdatum ) + 1 ;
   Day ( Försäljningsdatum ) ;
   Year ( Försäljningsdatum )
)

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler