Referens > Funktioner > Datumfunktioner > DayOfWeek
 

DayOfWeek

Returnerar ett tal som motsvarar dagen i veckan när ett datum infaller.

Format 

DayOfWeek (datum)

Parametrar 

datum – ett kalenderdatum

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Siffran 1 motsvarar söndag, 2 motsvarar måndag, 3 motsvarar tisdag osv. Du kan till exempel ta reda på vilken veckodag en helgdag infaller på.

Exempel 1 

DayOfWeek ("10/8/2019") returnerar 3.

DayOfWeek (Date (10 ; 9 ; 2019)) returnerar 4.

DayOfWeek (ProjektKlart) returnerar 4 när datumet i ProjektKlart är 10/9/2019.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler