Referens > Funktioner > Datumfunktioner > Date
 

Date

Returnerar kalenderdatumet för en månad, dag och år.

Format 

Date (månad ; dag ; år)

Parametrar 

månad – månaden på året (ett ensiffrigt eller tvåsiffrigt tal; se not).

dag – dagen i månaden (ett ensiffrigt eller tvåsiffrigt tal; se not).

år – året (fyra siffror mellan 0001 och 4000 – t.ex. 2019 men inte 19).

Viktigt  Parametrarnas ordning i funktionen Date är alltid månad, dag, år, oavsett vilket operativsystem eller vilka datumformat för FileMaker Pro Advanced du använder.

Returnerad datatyp 

datum

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Resultatets utformning beror på vilket datumformat som användes när databasfilen skapades. I USA används normalt formatet MM/DD/ÅÅÅÅ för datum. Du kan ändra datumformatet i ditt operativsystem.

Du kan ändra hur datumet visas genom att välja ett annat datumformat för fältet i layoutläge. Om du ändrar datumformatet på det här sättet påverkas bara hur data visas, inte hur data lagras.

Kommentarer 

Om du anger en högre månadssiffra än 12 eller en dagssiffra som är högre än antalet dagar i en viss månad lägger FileMaker Pro Advanced till de extra dagarna eller månaderna till resultatet. Date-funktionen tillåter även noll och negativa tal som parametrar. Decimaltal trunkeras till heltal.

Exempel 1 

Date (10 ; 10 ; 2019) returnerar 2019-10-10.

Date (13 ; 1 ; 2019) returnerar 1.1.2020 (en månad efter 1 december 2019).

Date (6 ; 0 ; 2019) returnerar 5.31.2019 (en dag innan 1 juni 2019).

Date (6 ; -2 ; 2019) returnerar 5.29.2019 (tre dagar före 1 juni 2019).

Date (7 ; 12 ; 2019) - Date (7 ; 2 ; 2019) returnerar 10.

Exempel 2 

"Faktura förfaller: " & Date (Month (Försäljningsdatum) + 1 ; Day (Försäljningsdatum) ; Year (Försäljningsdatum)) returnerar Faktura förfaller: följt av ett värde som är en månad senare än Försäljningsdatum.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler